You are currently viewing Żubr – Bal można oprzeć na Żubrze ’14

Żubr – Bal można oprzeć na Żubrze ’14

Wizualizacja scenografii dla Studio Pracownia.

IMG_4606zdjęcie przed obróbką
bobr wiz 6zdjęcie po obróbce.