Na podstawie zdjęć przygotowaliśmy koncepcyjny projekt scenografii do reklamy Tyskie O%.

efekt końcowy: