Dla Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji główną statuetkę dla zwycięzcy, mniejsze statuetki dla najlepszych zawodników oraz medale na Między Narodowy Turniej Siatkarski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.