You are currently viewing PKO Bank Polski – Mars, Szymon na krańcach świata ’13.

PKO Bank Polski – Mars, Szymon na krańcach świata ’13.

Opracowanie i zwizualizowanie wszystkich elementów scenografii w 3d wg. projektów Jeremiego Brodnickiego. Produkcja Film Reaktor.

pko-mars-5 pko-mars-4 pko-mars-3

1929, Srinagar, India --- A man works at his potter's wheel --- Image by © Franklin Price Knott/National Geographic Society/Corbis
1929, Srinagar, India — A man works at his potter’s wheel — Image by © Franklin Price Knott/National Geographic Society/Corbis