You are currently viewing Legendy Polskie. Film SMOK – Tomasz Bagiński ’15

Legendy Polskie. Film SMOK – Tomasz Bagiński ’15

Pomagaliśmy Wujkowi w realizacji Robopieska, który zagrał w filmie Tomasz Bagińskiego – Legendy Polskie.

12378110_1039637782759439_1587605740549893351_o