Przebudowa i aranżacja wnętrza istniejącego już salonu Kominox. Zadaniem był podział przestrzeni na strefy obsługi klientów w różnych działach z zachowaniem istniejącej infrastruktury.