Projekt koncepcyjny na mobilny bar dla Hannessy na promocję produktów we współpracy z O.S.T.R