Wedel – Najlepsze od Wedla ’14

Wedel – Najlepsze od Wedla ’14

Wizualizacja scenografii dla Jeremiego Brodnickiego. przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po fotomontażu przed i po...